Rebecca Russell

Metode

Det er meget forskelligt fra forløb til forløb, hvad jeg inddrager af metoder og tilgange. Jeg er meget optaget af det hele menneske. Hvordan kan vi få dig frem? Også de dele af dig, du ikke vidste, du indeholdt? Det gør jeg ud fra en dyb overbevisning om, at vi indeholder så meget mere, end vi er bevidste om. Vi har mange dele inde i os, der skaber de dybt sammensatte mennesker vi er. 

Dette sammensatte menneske vil jeg gerne være med til at hive frem i lyset. For dette menneske har en forståelse for, hvad der skal gives slip på og nedbrydes, samt hvad der skal skabes og opbygges for at komme i balance igen.

Jeg ved ikke, hvem du er – Men det ved du. 

Jeg ved ikke, hvad der er den rette vej for dig – Men det ved du. 

Det jeg gør er, at åbne døre med dig. Udforske med dig. Forsøge at forstå sammen med dig. Mærke med dig. Have tillid til dig. Tro på dig. 

Når vi udforsker dig og dit liv, inddrager jeg ofte:

 

Tilknytningsteori

hvordan ser din tilknytningsstil ud? Hvad trigger dig? Hvordan kan du arbejde mod tryggere tilknytning?

 

Teorier om det ”multiple selv” herunder ”Internal Family System”

kigge på dine indre dele og forstå dem. Hvilke historier bærer de på? Hvordan beskytter de dig?

 

Enneagrammets personlighedsteori

kigge på dine personlighedstræk og forstå, hvordan din personlighed er bygget op. Lære hvordan du kan gå fra automatisk reaktion til bevidst respons.

Dybdepsykologien fra det Jungianske felt

Kigge på dine drømme, arbejde med dine skygger.

 

Naturen

Se hvordan naturen afspejler dine psykiske processer. Bruge naturen som læremester.

 

Psykedelisk integrationsteori

Kigge på de erkendelser, åbenbaringer, følelser, fornemmelser og symboler der kom frem på din rejse, og integrere dem i dit liv

 

Åndelige læremestre fra hele verden

Eckhart Tolle, Richard Rhor, Pema Chödrön, Bill Plotkin, Rumi, Ram Dass, Allan Watts m.fl.

“You do not have to be good.

You do not have to walk on your knees

for a hundred miles through the desert repenting.

You only have to let the soft animal 

of your bodylove what it loves.

Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.


Meanwhile the world goes on.

Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain

are moving across the landscapes,

over the prairies and the deep trees,

the mountains and the rivers.

Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,

are heading home again.


Whoever you are, no matter how lonely,

the world offers itself to your imagination,

calls to you like the wild geese, harsh and exciting –

over and over announcing your place

in the family of things”


Wild Geese – Mary Oliver